Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO THANH THIẾU NHI NHÀ THIẾU NHI QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: Đồng Diễn - Formation - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J, P, W, T, VW, F, Q - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
072 Đồng diễn Thiếu Niên Samba - Chacha Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
073 Đồng diễn Mang Chưng Rumba - Chacha Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
074 Đồng diễn Dancesport Kim Đồng Chacha - Samba Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
075 Võ Hoàng Phúc - Nguyễn Quế Khanh Tango Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
076 Đồng diễn Thiếu Nhi 1 Paso - Samba Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
077 Đồng diễn Thiếu Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
078 Đồng diễn Tập thể Chacha - Samba Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 2: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:57:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Đoàn Hoàng Kim DT Dancesport #1
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
002 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1

Sự kiện 3: DT Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:57:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Trần Hân Tuyết Ngọc DT Dancesport #1
009 Lê Gia Tuệ DT Dancesport #1
008 Nguyễn Trần Hạnh Dung DT Dancesport #1

Sự kiện 4: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:57:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
029 Trần Ngọc Khánh Thy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
014 Dương Thị Như Ý Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
028 Trương Minh Ánh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 5: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:57:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Nguyễn Tâm Nguyên Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
017 Nguyễn Quốc Quy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
016 Võ Hoàng Phi Yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 6: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
008 Nguyễn Trần Hạnh Dung DT Dancesport #1
009 Lê Gia Tuệ DT Dancesport #1
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1

Sự kiện 7: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
029 Trần Ngọc Khánh Thy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
014 Dương Thị Như Ý Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
028 Trương Minh Ánh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 8: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Nguyễn Tâm Nguyên Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
016 Võ Hoàng Phi Yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
017 Nguyễn Quốc Quy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 9: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 Lê Huỳnh Nhật Thảo Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
020 Trần Thanh Trúc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
018 Võ Hoàng Hải yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 10: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:03:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
008 Nguyễn Trần Hạnh Dung DT Dancesport #1

Sự kiện 11: Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:03:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 12: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:05:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
005 Đoàn Hoàng Kim DT Dancesport #1

Sự kiện 13: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:05:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Nguyễn Tâm Nguyên Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
016 Võ Hoàng Phi Yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
017 Nguyễn Quốc Quy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 14: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:05:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 Võ Hoàng Hải yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
020 Trần Thanh Trúc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
019 Lê Huỳnh Nhật Thảo Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 15: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 16 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:05:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
079 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
080 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
081 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 16: Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 17: Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 18: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
033 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
034 Phạm Ngọc Thảo Trang Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 19: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
036 Nguyễn Ngọc Tuệ Mẫn Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
037 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 20: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
039 Nguyễn Hoàng Nam Lan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
040 Lương Đặng Bảo Trâm Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 21: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
043 Đặng Nguyễn Gia Hân Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
041 Ngô Ngọc Long Châu Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 22: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 Lê Huỳnh Nhật Thảo Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
020 Trần Thanh Trúc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
018 Võ Hoàng Hải yến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 23: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:16:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 Nguyễn Như Quỳnh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
021 Huỳnh Nguyễn Băng Tâm Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
022 Huỳnh Hương Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 24: Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:25:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
005 Đoàn Hoàng Kim DT Dancesport #1
010 Trần Hân Tuyết Ngọc DT Dancesport #1
008 Nguyễn Trần Hạnh Dung DT Dancesport #1

Sự kiện 25: Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:25:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
055 Nguyễn Hà My Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
022 Huỳnh Hương Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
020 Trần Thanh Trúc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 26: Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:25:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 27: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:27:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 28: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:27:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
049 Lâm Thạch Quỳnh Giao Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
055 Nguyễn Hà My Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 29: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 14 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:27:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 30: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:27:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 Nguyễn Như Quỳnh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
021 Huỳnh Nguyễn Băng Tâm Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
022 Huỳnh Hương Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 31: Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:38:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 32: Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:38:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 33: Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:38:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
054 Lâm Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
051 Huỳnh Việt Hương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 34: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:44:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
051 Huỳnh Việt Hương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 35: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:44:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
033 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
043 Đặng Nguyễn Gia Hân Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 36: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:44:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 Lương Đặng Bảo Trâm Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
044 Tăng Cát Tường Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 37: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:44:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
036 Nguyễn Ngọc Tuệ Mẫn Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
037 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 38: Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:44:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 39: Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:52:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
002 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1

Sự kiện 40: Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:52:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 41: Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:52:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
055 Nguyễn Hà My Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
051 Huỳnh Việt Hương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 42: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:52:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
084 Nguyễn Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 43: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 18 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:52:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
082 Phan Lê Kim Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
079 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
083 Tăng Hoa Thiên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 44: Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:58:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 45: Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:58:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 46: Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:58:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 47: DT Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
009 Lê Gia Tuệ DT Dancesport #1
010 Trần Hân Tuyết Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 48: Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
054 Lâm Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
020 Trần Thanh Trúc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
022 Huỳnh Hương Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 49: Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:11:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 50: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:11:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
044 Tăng Cát Tường Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
041 Ngô Ngọc Long Châu Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 51: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:11:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
054 Lâm Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 52: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 11 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:11:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
034 Phạm Ngọc Thảo Trang Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
036 Nguyễn Ngọc Tuệ Mẫn Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 53: Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Đoàn Hoàng Kim DT Dancesport #1
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
010 Trần Hân Tuyết Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 54: Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 55: Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:22:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 56: Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:25:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
003 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
008 Nguyễn Trần Hạnh Dung DT Dancesport #1

Sự kiện 57: Thiếu nhi 1 - Hạng F5 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:28:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
085 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 58: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 13 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
039 Nguyễn Hoàng Nam Lan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
037 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 59: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 12 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
040 Lương Đặng Bảo Trâm Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
041 Ngô Ngọc Long Châu Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 60: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
043 Đặng Nguyễn Gia Hân Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
033 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 61: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
054 Lâm Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
055 Nguyễn Hà My Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 62: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J, P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:39:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
049 Lâm Thạch Quỳnh Giao Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 63: Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J, P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:39:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Đặng Dương Vy Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
058 Lê Trần Khả Hân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
059 Trương Băng Di Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 64: Thiếu niên 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:53:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
061 Trần Trọng Khôi Grace Dance Academy #1
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 65: Trước Thanh Niên - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:53:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 (M) Lê Huỳnh Quốc Thắng - (F) Lý Bảo Trân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
066 (M) Nguyễn Minh Trung - (F) Lê Thị Ngọc Mai Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 66: Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
021 Huỳnh Nguyễn Băng Tâm Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 67: Thiếu niên 2 - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
071 (M) Trần Trọng Khôi - (F) Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Academy #1
067 (M) Lê Cảnh Quang Minh - (F) Lý Bảo Châu Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
068 (M) Nguỵ Tuấn Kiệt - (F) Nguyễn Uyên Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 68: Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:58:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
061 Trần Trọng Khôi Grace Dance Academy #1
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 69: Trước Thanh Niên - Hạng E3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:58:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 (M) Nguyễn Minh Trung - (F) Lê Thị Ngọc Mai Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 70: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:01:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
052 Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
051 Huỳnh Việt Hương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 71: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 15 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:01:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 72: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 21 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:12:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
050 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
083 Tăng Hoa Thiên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
081 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 73: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:17:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
044 Tăng Cát Tường Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
034 Phạm Ngọc Thảo Trang Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
039 Nguyễn Hoàng Nam Lan Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 74: Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:17:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
049 Lâm Thạch Quỳnh Giao Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1

Sự kiện 75: Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:17:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
023 Nguyễn Như Quỳnh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
021 Huỳnh Nguyễn Băng Tâm Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 76: Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:26:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 77: Trước Thanh Niên - Hạng D3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:26:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
062 (M) Võ Hoàng Phúc - (F) Trần Thụy Đỗ Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 78: Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:31:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 79: Thiếu niên 2 - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:31:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
071 (M) Trần Trọng Khôi - (F) Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Academy #1
067 (M) Lê Cảnh Quang Minh - (F) Lý Bảo Châu Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
068 (M) Nguỵ Tuấn Kiệt - (F) Nguyễn Uyên Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 80: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 17 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:31:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
082 Phan Lê Kim Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
080 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
083 Tăng Hoa Thiên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 81: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:31:30 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
029 Trần Ngọc Khánh Thy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
014 Dương Thị Như Ý Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
028 Trương Minh Ánh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 82: Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:37:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hà Nguyễn Phương Vy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
023 Nguyễn Như Quỳnh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 83: Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:37:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
071 (M) Trần Trọng Khôi - (F) Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Academy #1
067 (M) Lê Cảnh Quang Minh - (F) Lý Bảo Châu Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
068 (M) Nguỵ Tuấn Kiệt - (F) Nguyễn Uyên Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 84: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 19 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:39:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
079 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
080 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
081 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 85: Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:39:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Huỳnh Hương Nhi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
023 Nguyễn Như Quỳnh Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
021 Huỳnh Nguyễn Băng Tâm Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 86: Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:39:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
061 Trần Trọng Khôi Grace Dance Academy #1
025 Phan Ngọc Hà Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ #1
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 87: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD4 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:45:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
084 Nguyễn Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 88: Trước Thanh Niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:50:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 (M) Lê Huỳnh Quốc Thắng - (F) Lý Bảo Trân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
066 (M) Nguyễn Minh Trung - (F) Lê Thị Ngọc Mai Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 89: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 20 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:50:45 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
050 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
080 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
082 Phan Lê Kim Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 90: Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J, P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:56:15 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
052 Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng #1
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 91: Trước Thanh Niên - Hạng B Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:10:00 24/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
062 (M) Võ Hoàng Phúc - (F) Trần Thụy Đỗ Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
064 (M) Lê Huỳnh Quốc Thắng - (F) Lý Bảo Trân Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ #1