Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO THANH THIẾU NHI NHÀ THIẾU NHI QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

SỰ KIỆN DƯỚI 3 VẬN ĐỘNG VIÊN

Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin (S, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
056 Phạm Anh Thư Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 Thái Xuân Thanh DT Dancesport
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
048 Thái Gia Linh Clb Trường Tiểu Học Kim Đồng
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (S, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
053 Ngụy Minh Trang Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
060 Phạm Khánh Lam Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 14 (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
032 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
035 Võ Lý Nhã Kỳ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 15 (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
038 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
045 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Trước Thanh Niên - Hạng D3 Latin (S, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
062 (M) Võ Hoàng Phúc - (F) Trần Thụy Đỗ Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Trước Thanh Niên - Hạng E3 Latin (J)

SBD Vận động viên Đơn vị
065 (M) Lưu Chí Vỹ - (F) Nguyễn Anh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
066 (M) Nguyễn Minh Trung - (F) Lê Thị Ngọc Mai Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
069 (M) Võ Hoàng Khôi - (F) Võ Đình Như Quỳnh Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
070 (M) Nguyễn Minh Quân - (F) Quách Thiên Mỹ Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
084 Nguyễn Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD4 Latin - Nhóm 9 (S, C)

SBD Vận động viên Đơn vị
047 Thạch Nguyễn Hồng Phúc Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ
084 Nguyễn Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Tp.Cần Thơ